AVIS LEGAL CONDICIONS D’US I ACCESS A AQUESTA WEB

El present Avís Legal estableix les condicions d'accés a la web de www.premium-traveller.com (des d'ara, la WEB) i d'ús dels seus continguts tals com el codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, textos, imatges, fotos, so i qualsevol altra creació (des d'ara i conjuntament, els CONTINGUTS)

1. Dades de l'empresa

La WEB és titularitat de la societat mercantil GESTIÓ I SERVEIS TRADE CENTER S.A., amb CIF nº. NIF A 61.710.687, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, la fulla B-183646, full 23, tom 3100 (des d'ara, la TITULAR).

Domicili social:

Moll de Barcelona s/n Edifici Este, 1ª Planta, 08039 Barcelona

Contacte: Teléfon: 93 508 80 00 / mail:

2. Política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

2.1 En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'objecte del qual és garantir i protegir, en el que concerneix al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, Gestió i Serveis Trade Center informa als usuaris que en el present lloc web no té per objectiu el registre de dades de caràcter personal.

Tanmateix, quan l'usuari es trobi navegant per les pàgines de la WEB, els informem que el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l'adreça IP del seu ordinador, el dia i l'hora en que comença la visita, en la que abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. És necessari que el servidor conegui aquestes dades per a poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure en la pantalla. Aquesta informació està protegida en l’àmbit de la LOPD i ens resulta imprescindible per la navegació a la WEB i poder-li oferir el nostre millor servei.

3. Propietat Intel•lectual (Drets d'Autor) i responsabilitat de l'USUARI:

3.1 Tots els drets de l'autor de la WEB i els seus CONTINGUTS són propietat del TITULAR o bé aquest ha adquirit els corresponents drets d'explotació dels seus titulars i/o autors, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals sobre propietat intel•lectual.

3.2 El TITULAR es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar-ne el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.

3.3 Únicament es permet a l'USUARI la visualització i descàrrega dels CONTINGUTS de la WEB per al seu ús personal i no comercial i de conformitat a les presents condicions d’accés i us .

3.4 Per a qualsevol altre ús dels CONTINGUTS de la WEB no expressament autoritzats en el present Avís Legal, l'USUARI ha de sol•licitar i obtenir la prèvia autorització escrita del TITULAR.

3.5 El TITULAR no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l'accés o ús de la seva pàgina web i, de forma especial, per les pàgines web de terceres persones a les quals es pugui accedir a través d'aquesta pàgina web.

4. Exclusió de responsabilitat i garanties

4.1 El TITULAR no garanteix ni es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que puguin contenir els CONTINGUTS de la WEB.

4.2 El TITULAR no garanteix ni es responsabilitza de la continuïtat de la WEB.

4.3 El TITULAR no serà responsable pels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquesta web site i dels programes que incorpora.

5. Enllaços

Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web el present lloc web, accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Gestió i Serveis Trade Center; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d'aquesta informació.

6. Llei aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquest lloc web serà d'aplicació la legislació espanyola i es sotmeten, per a la resolució de conflictes i controvèrsies,  als jutjats i tribunals que sota aquestes li pertanyin.

 

 

 

 

POLITICA DE PRIVATICITAT

Politica de Privaticitat i Proteccio de Dades

Gestio i Serveis Trade Center S.A., NIF A-61710687, i domicili social a Moll de Barcelona S/n, 08039 Barcelona (en endavant la “TITULAR”) cumpleix les obligacions disposades en la la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal aixi com les disposades en Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

Recopilació i us de la informació

A través dels formularis que poden aparèixer a la WEB, pot ser necessari que els usuaris proporcionin diverses dades de caràcter personal.

A l'efecte del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari, mitjançant la introducció de les seves dades autoritza i consenteix expressament que les seves dades personals i la seva adreça de correu electrònic siguin incorporats a fitxers automatitzats, propietat de la TITULAR. Aquests fitxers tenen com finalitat donar resposta a les qüestions que ens planteja l'usuari i poden ser utilitzats per a remetre informacions comercials i publicitàries així com de serveis, culturals, d'oci a través del seu correu electrònic, postal o telèfon mòbil.

La TITULAR no es fa responsable de la autenticitat de les dades incloses en els formularis o facilitats a través de la web. Si es menor d’edat li recomanem que consulti les seves decisions amb els seus pares o tutors corresponents.

Menors d'Edat: Els formularis continguts en aquesta pàgina web no van dirigits a persones menors d'edat i, per tant, la TITULAR no es fa responsable dels casos que persones menors d'edat li hagin remès dades de caràcter personal a través d'aquesta pàgina web. En tot cas, els titulars de la pàtria potestat del menor podran exercitar el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades tal i com s’explica a continuació.

Responsable Fitxers i Drets de l'Usuari:

El responsable del fitxer és:

Gestió i Serveis Trade Center S.A.

NIF A-61710687

Domicili social: Moll de Barcelona s/n, 1a planta 08039 Barcelona, Espanya

En aquesta mateixa adreça, els interessats podran exercitar el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms, DNI, actuació que sol·licita i domicili de l'usuari a fi de remetre-li la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol·licitud.

Modificació de la Política de Privaticitat

La TITULAR es reserva la possibilitat de modificar la present Política de Privaticitat per adaptar-la a noves pràctiques, així como la normativa, jurisprudència o a criteris de l’Agència / Autoritat de Protecció de Dades. En tot cas seran modificacions necessàries per adaptar-la a la legislació vigent i amb criteris de protecció dels usuaris de la web i els nostres serveis.